Närspelsmärke – En juniorsatsning hos Chalmers GK!

Närspel (Putt, chip, pitch och bunkerslag) är det som många gånger avgör hur väl en spelare lyckas på golfbanan.
Golfens utveckling går allt mer mot att avgörandet sker runt och på greenen och greenområden försvåras och byggs om för att möta den nya tidens golf.
Att tidigt träna in rätt teknik och att även klara av att prestera bra slag under enkla tävlingsliknande former gör golfen roligare.
Närspelsträning och spel runt greener kan göras på samma nivå oavsett ålder eller kön – vilket gör
det extra stimulerande att arbeta med för knattar, juniorer och ungdomar.

Inspirerade av Landskona Golfklubbs närspelskoncept har Chalmers tagit fram sin egen variant, anpassad till våra förhållanden och våra förutsättningar. I all enkelhet bygger den på att man ”tar märken” på samma sätt som länge varit etablerade inom t.ex. simning.

Förslaget är 7 nivåer, där de första nivåerna har mycket tränings- och teknikfokus, nivåerna i mitten handlar om att börja prestera och minska antalet missade slag och på de högre nivåerna så gäller det förutom att klara av tekniken, också kunna arbeta mentalt med att nå en väldigt hög procent lyckade slag, men också att kreativt lösa nya situationer.

Genom att konsekvent låta våra juniorer som har lämnat det absoluta nybörjarstadiet arbeta sig igenom detta närspelskoncept är vår förhoppning att övergång till spel på stor bana förenklas och att man tidigt i sin golfkarriär lär sig att även när det kan gå lite snett ute i det långa spelet, så finns stora möjligheter att rädda upp bra resultat med ett starkt närspel.

Även vuxna är naturligtvis välkomna att prova övningarna och se hur väl man står sig!