Årsavgifter 2024

Nya medlemmar som önskar medlemsform med spelrätt (och därmed lägre årsavgift) rekommenderas att i första hand söka på Blocket. Vi hjälper till att förmedla spelrätter och har även spelrätter till försäljning.

Antalet spelrättsinnehavare är maximerat till 1000 stycken.

På Höstmötet 2023 beslutades årsavgifter för 2024 enligt nedanstående tabeller.
Årsavgifterna består av Medlemsavgift i klubben och Spelavgift.

MED SPELRÄTTSBEVIS
KategoriÅrsavgift
Fullvärdig seniormedlem7 750:-
Vardagsmedlem6 750:-
Familjespecial4 650:-
Kupongmedlem ( 2 ronder )2 750:-
Kupongmedlem ( 5 ronder )4 250:-
Greenfeemedlem A1 750:-
Passiv medlem1 300:-
UTAN SPELRÄTTSBEVIS
KategoriÅrsavgift
Årsmedlem8 750:-
Årsmedlem vardag 7 750:-
Teknologmedlem3 050:-
Studerande (22-25)3 850:-
Juniormedlem (18-21)3 850:-
Juniormedlem (15-17)3 050:-
Juniormedlem (13-14)1 700:-
Knattar (-12)1 300:-
Nybörjare vuxna4 795:-
Nybörjare barn3 595:-
År 26 050:-
År 37 050:-
GF Kupongmedlem (5 ronder)4 250:-
Greenfeemedlem B1 750:-
Dubbelmedlemskap6 500:-
Städavgift 300:-

Tillkommer för de (15 år och äldre) som EJ deltagit vid arbetsdag under föregående år

Familjerabatt

Minst en fullvärdig seniormedlem med barn 15-21 år, äldsta barnet betalar full avgift, andra barnet 50%, barn tre och fyra etc fri avgift (boende i samma hushåll). Rabatten ges ej för barn upp till 14 år då denna ålderskategori redan har reducerad avgift. Barn i ålder 15-21 måste ha medlemskategori fullvärdig medlem för att familjerabatt skall gälla, reducerade medlemskategorier ingår ej.

OBS! Byte av medlemskategori eller uppsägning för medlemmar med spelrättsbevis måste ske skriftligt till klubben eller via mail till info@chgk.se innan 30/9

Avgifterna läggs upp på min golf från ca mitten december, där kan du gå in och betala din årsavgift samt skriva ut kvittounderlag för friskvård. Eftersom all betalning från och med 2024 sker via Min Golf är du som medlem ansvarig för att din e-mail adress är uppdaterad så att du kan ta emot betalningsnoteringar.

Du har möjlighet att teckna avtal med MoreGolf om delbetalning, mer information om delbetalning hittar du på golf.se, sök delbetalning eller moregolf. Notera att vid sen inbetalning kan avgift tillkomma

Vi säljer träningskort med fri tillgång till våra övningsområden och 1000  bollar på drivingrangen för 1 095:-. Detta är inkluderat i årsavgiften för fullvärdiga medlemmar, vardagsmedlemmar, juniorer och nybörjare. Kortet kan även köpas av medlemmar i andra klubbar.

Autogiro via SITRA

Du som spelrättsinnehavare och har medlemskategori fullvärdig medlem eller vardagsmedlem möjlighet att få din årsavgift upplagd på autogiro via SITRA. Avgiften betalas kalenderårsvis. Det tillkommer en administrativ avgift på 28kr/dragning. Är du intresserad kontakta oss på info@chgk.se.