Medlemsformer

Här finns alla medlemsformer beskrivna. För att se priserna på respektive medlemskap, klicka här

Fullvärdig seniormedlem (spelrättsinnehavare)

För fullvärdiga seniormedlemmar ingår fritt spel alla dagar i veckan. En fullvärdig seniormedlem har fullständiga rättigheter och skyldigheter enligt stadgar och bestämmelser. Fullvärdiga seniormedlemmar får dessutom dessa förmåner:

 • 1000 st gratis bollpengar till rangen
 • Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
 • Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
 • Förtur med rabatt på logokläder
 • Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
 • Förtur kölista till bag-skåp
 • Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan starttiden

Vardagsmedlem (spelrättsinnehavare)

Vardagsmedlemmar har fritt spel på vardagar – spel på övrig tid erläggs greenfee. En vardagsmedlem har fullständiga rättigheter och skyldigheter enligt stadgar och bestämmelser. Vardagsmedlemmar får dessutom dessa förmåner:

 • 1000 st gratis bollpengar till rangen
 • Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
 • Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
 • Förtur med rabatt på logokläder
 • Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
 • Förtur kölista till bag-skåp
 • Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan starttiden

Årsmedlem

För årsmedlemmar ingår fritt spel alla dagar i veckan. En årsmedlem har fullständiga rättigheter och skyldigheter enligt stadgar och bestämmelser. Årsmedlemmar får dessutom dessa förmåner:

 • 1000 st gratis rangebollar
 • Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
 • Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
 • Förtur med rabatt på logokläder
 • Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
 • Förtur kölista till bag-skåp
 • Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan starttiden

Årsmedlem vardag

Vardagsmedlemmar har fritt spel på vardagar – spel på övrig tid erläggs greenfee. En årsmedlem vardag har fullständiga rättigheter och skyldigheter enligt stadgar och bestämmelser.  Årsmedlemmar vardag får dessutom dessa förmåner:

 • 1000 st gratis rangebollar
 • Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
 • Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
 • Förtur med rabatt på logokläder
 • Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
 • Förtur kölista till bag-skåp
 • Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan starttiden

Familjespecial (för småbarnsföräldrar)

Chalmers GK är en utpräglad familjeklubb. Därför erbjuds föräldrar som är spelrättsinnehavare under småbarnsåren att spela mot reducerad årsavgift enligt följande:

 1. Föräldrarna betalar tillsammans en årsavgift motsvarande en fullvärdig medlem och en årsavgift motsvarande en passiv medlem
 2. Båda föräldrarna har tillgång till banan och övriga förmåner som motsvarande fullvärdig medlem har

OBS! Denna special gäller från barnets födelseår till och med det året som barnet fyller 6 år

Passiv medlem

Styrelsen kan bevilja passivt medlemskap efter särskild ansökan. Beviljas vid sjukdom som bedöms förhindra spel under huvuddelen av säsongen och skall styrkas av läkarintyg.

Därutöver finns möjlighet för spelrättsinnehavare att bli passiv medlem under ett kalenderår genom att hyra ut sin spelrätt till person, som betalar avgifterna

Teknologmedlem

Som teknologmedlem får du fritt spel alla dagar i veckan. Vissa begränsningar i vilka tider du kan boka förekommer.
Erbjuds endast vid uppvisande av studieintyg. Maila i samband med ansökan.

Teknologsektionen består av 150 platser där studerande vid CTH erbjuds plats i klubben via en separat kö. Klubbens stadgar säger följande om teknologer: ”Med teknolog menas aktivt studerande på flerårig grundutbildning vid Chalmers tekniska högskola, och som inte avlagt examen vid ovan nämnda skola, dock högst ett år efter nominell studietakt eller senast sex år från första inskrivningsdatum.”

Provmedlem (År1)

Som provmedlem är du nybörjare och du genomgår en nybörjarutbildning hos oss, du har fritt spel hela det kalenderår som du genomfört utbildningen. Det ingår 1 000 bollar till rangen i medlemskapet. Du erbjuds en 3 års stege hos oss för att ha tid att bekanta dig med golfen och komma in i spelet samt oss som hemmaklubb

År2 & År3 medlem

När du varit provmedlem hos oss blir du erbjuden År2 kommande år samt året därpå År3 medlemskap. Det ingår i 3 årsstegen som ny golfare. Det är fritt spel alla dagar i veckan.

Studerandemedlem

Som studerandemedlem får du fritt spel alla dagar i veckan. Vissa begränsningar i vilka tider du kan boka förekommer.

Erbjuds endast vid uppvisande av studieintyg. Maila i samband med ansökan.

Juniormedlem

Som juniormedlem får du ett rabatterat fullvärdigt medlemskap i klubben med undantag för vissa förmåner.
1000 bollpengar till rangen ingår.

Dubbelmedlemskap

Du som är fullvärdig medlem i en annan golfklubb och har betalat medlemsavgift (minst 5000kr), du betalar en säsongsgreenfee hos oss men blir formellt inte medlem, du får fritt spel alla dagar.

Kupongmedlem 2 (spelrättsinnehavare)

För kupongmedlem 2 ingår det 2st ronder per år, utöver detta erläggs greenfee

Greenfeemedlem A (spelrättsinnehavare)

Du kan maximalt välja denna medlemsform i fyra år per sjuårsperiod. Vid spel erläggs greenfee

Kupongmedlem 5

För kupongmedlem 5 ingår det 5st ronder per år, utöver detta erläggs greenfee

Greenfeemedlem B

Som greenfeemedlem B erläggs greenfee vid spel