Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och styrning.

Styrelsens medlemmar väljs på klubbens höstmöte. Styrelsen ansvarar för att följa upp att klubbens regelverk (Stadgar) följs samt att de beslut som fattas på klubbens års- och höstmöte genomförs. Olika delar av klubbens ideella verksamheten är delegerad till kommittéer. Klubbens drift med ingående delar hanteras inom klubbens helägda Aktiebolag.

Styrelsen ansvarar vidare för klubbens strategiskta arbete för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Styrelsens arbete skall präglas av transparens och med bred förankring bland klubbens medlemmar. Styrelsen har normalt ett möte per månad.

Styrelsen kan nås via sty@chgk.se eller via klubbens kansli/klubbchef

Anders Wikström

Anders Wikström

Ledamot

Ordförande
Vald för: 2024

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Ledamot

Vice Ordförande
Vald för: 2023-2024

Anders Berghall

Anders Berghall

Ledamot

Ekonomiansvarig
Vald för: 2024-2025

Mats Ek

Mats Ek

Ledamot

Ekonomiansvarig
Vald för: 2024-2025

Anette Lökholm

Anette Lökholm

Ledamot

Vald för: 2023-2024

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Ledamot

Vald för: 2023-2024

Tommy Sulutvedt

Tommy Sulutvedt

Suppleant

Vald för: 2024

Lena Uhrlander

Lena Uhrlander

Suppleant

Vald för: 2024