Kommittéer

Chalmers Golfklubbs kommittéer är en av grundpelarna i klubbens utveckling.

Kommittéarbetet är avgörande för klubbens olika arrangemang, aktiviteter och tävlingar för samtliga medlemskategorier.

Läs mer om varje kommitté under deras respektive sida

Är du intresserad att bidra till verksamheten är du välkommen att ta kontakt med någon av våra kommittéer.

Anläggning & Bana

———————————————

Golfspel & Tävling

————————————-

Golfare (Users)

——————————