Anläggningskommitén

Anläggningskommittén arbetar för att utveckla vår fina bana i samarbete med banpersonal och styrelse genom att bidra med genomförande av olika förbättringsaktiviteter.
Vi tar gärna emot förslag från såväl medlemmar som gäster på hur banan kan utvecklas.

Förslag och frågor når lättast fram via ak@chgk.se men det går också bra att kontakta någon av oss i kommittén.

  • AK Verksamhetsberättelse 2021 | (pdf) | 116,7 KB


Aktiviteter

Vi får till AK en hel del förslag från medlemmar och greenfee-spelare om förbättringar man gärna vill se på banan.

Inkomna förslag behandlas i ett första led på AK´s egna möten.
Förslagen slussas sedan vidare till Banutvecklingskommittén (BU).
Punkterna diskuteras ca 1 gång i månaden i BU.
Förslag vi önskar genomförda budgetbehandlas sedan i vanlig ordning.

Arbetsuppgifter i AK:s aktivitetsplan utförs huvudsakligen på ideell basis.

Under vintern har AK tillsammans med flera av våra hålvärdar varit igång med olika aktiviteter.

Arbetsdagar

Anläggningskommittén arrangerar tillsammans med banpersonalen en Vårarbetsdag i april och en Höstarbetsdag i oktober.

På arbetsdagarna samlas medlemmar för att göra diverse underhåll av banan. Uppgifterna varierar – både efter behov och säsong.

På Vårarbetsdagen bjuder klubben på korv/bröd, kaffe/bulle eller liknande.
På Höstarbetsdagen är restaurangen öppen med hela sitt sortiment.

Till detta kommer några arbetskvällar under året tillsammans med hålvärdarna. Se även fliken Hålvärdar

Samtliga dessa arbetstillfällen är viktiga för att vi ska kunna bibehålla en hög och jämn finish på anläggningen.

Väl mött på våra arbetsdagar och känn den arbetsglädje som sprids när man arbetar i grupp.

Tack för dina arbetsinsatser
/AK och Banpersonalen

Hålvärdar

Om du vill känna en fin gemenskap och samtidigt göra en insats för vår bana så är ett hålvärdskap kanske något för dig.
Som hålvärd tilldelas du ett hål som du ägnar lite extra uppmärksamhet åt.

Du 

– kommer med förslag hur hålet kan utvecklas och göras finare
– känner lite extra för ditt hål vad gäller ordning och reda som att tex plocka upp skräp och avslagna peggar
– vid behov , torkar av tee-skylten
- kantskär två gånger per år runt avståndsstenat (gul, blå, röd)  
– fyller i slagmärken på tee på de hål där det finns sandbytta
– krattar okrattade bunkrar eller meddelar banpersonal/kansli vid skador
– gärna lagar några extra nedslagmärken på green
-om möjligt deltar vid arbetskvällar (4 gånger under maj-september med samling kl 18.00)
- är behjälplig som arbetsledare på våra vår- och höstarbetsdagar.

Om du vill komma med i gänget så kontaktar du Per-Anders Hofgren via p.a.hofgren@gmail.com

Våra hålvärdar 
Hål Hålvärd Hål Hålvärd 
1 Bo Möllerstrand 10 Hans och Britt-Marie Setterstig 
2 Lennart Holmgren 11 P-O Carlsson 
3 Pär Eriksson 12 Pertti Palmroth
4 Göte Elmgren, Lars Forsberg 13 Ingalill Gunnarsson 
5 Anders Brandén, Elisabeth Carlsson 14 Kent Klarenius, Gunilla Svensson 
6 John Källberg, Åke Geterud 15 Ulla Rosén, Barbro Nordwall 
7 16 Rolf Ekblad, Per Jacobsson 
8 17 Carina Lindh, Barbara Gunström 
9 Björn Öhlin 18 Björn och Gunilla Petrén 
  19  

Anläggningskommittén består av

Michael Nordqvist

Peter Larsson

Per-Anders Hofgren

Kontakt hålvärdar

Lennart Holmgren

Jens Kultje

Mikael Dahlström