Banutvecklingskommittén

Banutvecklingskommitténs uppdrag är att ta fram idéer, och genomföra dessa, med syftet att utnyttja banan bättre.
Målet är att alla golfare skall erbjudas möjlighet att spela på sina villkor.
Att uppleva banans utmaningar och hinder oavsett vilken spelstandard man har.

Tidsperspektivet ligger på lång och halvlång sikt, 3 – 5 år

Banutvecklingskommittén består för närvarande av

Martin Lysholm

Head Pro

Mattias Lundgren

Banchef

Jens Kultje

Michael Nordqvist

Fredrik Karlsson

Viktor Johansson