Marknadskommittén

Kommittén arbetar aktivt med långsiktigt och strategisk marknadsföring av CHGK.
Kommittén upprättar en markandsplan/arbetsrutin för försäljning av företagstjänster.

Marknadskommittén består för närvarande av

Anders Wikström

Fredrik Karlsson

Martin Lysholm

Carita Moretto