Teknologkommittén

Året var 1980 då Chalmers Golfklubb bildades och var vid den tiden en del av Chalmers Studentkår. Vid inträde i Svenska Golfförbundet avsades statusen som Kårförening och man blev istället en golfklubb. Teknologkommittén blev ett viktigt inslag i klubben för att värna om kopplingen till teknologerna på högskolan. Under läsåret 2015 bildades vid Chalmers Studentkår en nytt golfande sällskap i form av Chalmers Golfsällskap, som delar Teknologkommitténs huvudsakliga syfte. 

Teknologkommittén syftar till att bibehålla ett samarbete mellan Chalmers Golfklubb och Chalmers tekniska högskola. Kommittén arbetar för att alla teknologer på högskolan ska bli varse om golfbanans existens och golfklubbens goda renumé. Genom samarbete med de andra kommittéerna bedrivs verksamhet för att värna om teknolgerna.

Kommitténs ordförande är enligt stadgarna ständigt adjungerad i Chalmers GKs styrelse.

På Chalmers Golfklubb har studerande på Chalmers ett eget medlemskap som heter Teknologmedlemskap. För att ta del av detta och klassas som teknolog är kravet att man är en aktivt studerande på ett program på Chalmers tekniska högskola och att man ännu inte har avlagt examen. Den studerande får högst vara ett år efter nominell studietakt eller senast sex år från första inskrivningsdatum. För teknologer finns det reserverat 150 platser i Chalmers Golfklubb.

Efter teknologmedlemskap har teknologmedlem rätt att ansöka om att byta kategori på samma sätt som övriga medlemmar. Golfklubben har inga skyldigheter att erbjuda plats i ordinarie medlemskategori efter utträde ur teknologsektionen.

Chalmers Golfsällskap

Chalmers Golfsällskap är samlingsplatsen för golfande chalmerister vid Chalmers Studentkår. Sällskapet är en del av kårföreningen Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS), en sportförening som samlar en del av studentkårens sportintresse och bedriver skötsel och utveckling centralt.

Golfsällskapets syfte är att främja golfintresset hos alla Chalmers golfintresserade teknologer. Med aktiviteter av varierat slag, roliga tävlingar, nya golfkompisar och riktigt mycket härligt häng så är Golfsällskapet ett nav som sammanknyter alla golfutövare på högskolan, oavsett spelnivå. Alla är välkomna som medlemmar.

En viktig del i arbetet är att knyta samman högskolans teknologer med Chalmers Golfklubb och tillsammans med Teknologkommittén verka för teknologers intresse på golfklubben. Genom operativt arbete på högskolan marknadsförs Chalmers Golfklubb som den självklara platsen för den golfande Teknologen genom alla tillgängliga kanaler.

Vad gör vi för Teknologen?

Varje år arrangeras fyra stycken återkommande tävlingar och en golfresa. Därutöver tillkommer det aktiviteter så som Prova på golf, simulatorgolf, sällskapsronder med mera. Vi representerar samtidigt Teknologernas intressen på golfklubben och är med och bidrar till en välkomnande, omhändertagande och öppen atmosfär på klubben.

Kontakt

Teknologkommittén
teknolog@chgk.se

Chalmers Golfsällskap
Länk till hemsida
chalmersgolfsallskap@gmail.com