Trädgårdskommittén

Vår ambition är att bidra till en välkomnande, trivsam atmosfär och positiv upplevelse, både för medlemmar och gäster, genom att sköta rabatter och blomlådor i klubbhusområdet.

Du kommer enklast i kontakt med oss genom tradgard@chgk.se, men det går även bra att kontakta vem som helst av oss i gruppen.

Vi välkomnar gärna fler att komma med i vår grupp. Tveka inte att kontakta oss.

Trädgårdskommittén träffas 5-6 gånger om året och består av

Inger Arping

Gunnel Geterud

Barbara Gunström

Anna-Karin Johansson

Elisabeth Carlsson

Pia Nisslert

Lena Öhlin