Årsavgifter 2023

 

Nya medlemmar som önskar medlemsform med spelrätt (och därmed lägre årsavgift) rekommenderas att i första hand söka på Blocket. Vi hjälper till att förmedla spelrätter och har även spelrätter till försäljning. 

Antalet spelrättsinnehavare är maximerat till 1000 stycken.

På Höstmötet 2022 beslutades årsavgifter för 2023 enligt nedanstående tabeller.
Årsavgifterna består av Medlemsavgift i klubben och Spelavgift.

Med spelrättsbevis

 

Utan spelrättsbevis

Kategori Årsavgift   Kategori Årsavgift 
Fullvärdig seniormedlem 7 250   Årsmedlem 8 450
Vardagsmedlem 6 250   Årsmedlem vardag  7 450
Familjespecial 4 350   Teknologmedlem  2 850
Kupongmedlem ( 2 ronder ) 3 250   Studerande (22-25) 3 650
Greenfeemedlem A 1 750   Juniormedlem (18-21) 3 650
Passiv medlem 1 100   Juniormedlem (15-17) 2 850
      Juniormedlem (13-14) 1 600
      Knattar (-12) 1 200
      Nybörjare vuxna/barn 4 495/3 495
      År 2  5 550
      År 3 6 550
      GF Kupongmedlem  (5 ronder) 4 050
      Greenfeemedlem B 1 750
      Dubbelmedlemskap 6 000
         
Städavgift 300:- Tillkommer för de (15 år och äldre) som EJ deltagit vid arbetsdag under föregående år
Familjerabatt Minst en fullvärdig seniormedlem med barn 15-21 år, äldsta barnet betalar full avgift, andra barnet 50%, barn tre och fyra etc fri avgift (boende i samma hushåll). Rabatten ges ej för barn upp till 14 år då denna ålderskategori redan har reducerad avgift. Barn i ålder 15-21 måste ha medlemskategori fullvärdig medlem för att familjerabatt skall gälla, reducerade medlemskategorier ingår ej.

 

OBS! Byte av medlemskategori eller uppsägning för medlemmar med spelrättsbevis måste ske skriftligt till klubben eller via mail till info@chgk.se innan 30/9

Avgifterna läggs upp på min golf från ca mitten december, där kan du gå in och betala din årsavgift samt skriva ut kvittounderlag för friskvård. Möjligheten att betala årsavgiften på min golf stängs ner kring första veckan i januari och därefter skickas fakturan ut via mejl med 30 dagars betalningstid.

Du har möjlighet att teckna avtal med MoreGolf om delbetalning, mer information om delbetalning hittar du på golf.se, sök delbetalning eller moregolf. Notera att vid sen inbetalning kan avgift tillkomma

Instruktionsfilm för betalning på Min Golf

Vi säljer träningskort med fri tillgång till våra övningsområden och 1000  bollar på drivingrangen för 1 095:-. Detta är inkluderat i årsavgiften för fullvärdiga medlemmar, vardagsmedlemmar, juniorer och nybörjare. Kortet kan även köpas av medlemmar i andra klubbar.

Autogiro via SITRA

Nu har du som fullvärdig eller vardagsmedlem möjlighet att få din årsavgift upplagd på autogiro via SITRA. Avgiften betalas kalenderårsvis. Det tillkommer en administrativ avgift på 25kr/dragning. Är du intresserad kontakta oss på info@chgk.se.