Absolut förbjudet att slå över rangenät.

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT MEDVETET SLÅ ÖVER RANGENÄTET !

SKER DETTA KOMMER DET ATT BEIVRAS

Rapportera till klubbchef@chgk.se om iakttagelse görs

Boende vid hus höger om nätet har vid ett antal gånger varit nära att träffas

 

/Carita Moretto, Klubbchef

Kommentarer