Reportage om Chalmers GK från Aspen

Aspen är ett partnerföretag till Chalmers GK som jobbar med att producera renare bränslen för olika sorters motorer. Både för miljöns och för arbetarnas skull.

På deras hemsida finns nu ett reportage om just vår verksamhet på Chalmers och hur vi anävnder oss av deras bränslen på bästa sätt.

Gå gärna in och läs reportaget här: https://www.aspen.se/kunskap/kunskapsbank/aspen-bidrar-till-hallbarhet-pa-chalmers-gk/

Kommentarer