Marknadskommittén


Kommittén arbetar aktivt med långsiktigt och strategisk marknadsföring av CHGK.
Kommittén upprättar en markandsplan/arbetsrutin för försäljning av företagstjänster.

Marknadskommittén består för närvarande av :

Anders Wikström
Fredrik Karlsson
Martin Lysholm
Carita Moretto