Ledamöter

Styrelse och funktionärer 2023 för Oldtimers.

 

Ordförande Lennart Holmgren
Sekreterare Bo Möllerstrand
Kassör Sigvard Karlsson
Styrelseledamot Anders Åkerman

Spelkommitté måndagar

Hans Syversen
Anders Åkerman

Tävlingsledare måndagsspel

A Carl Follin 0735-712331
  Inger Arping 0708-487422
B Åke Geterud 0705-607722
  Bengt Anders Nordwall 0707-356260
C Helge Hjalmarsson 0705-114529
  Anders Brandén 0707-675035
D Lennart Holmgren 0706-233284
  Ingalill Gunnarsson 0702-709533
E Björn Öhlin 0709-885586
  Weine Samuelsson 0733-380677

Matchspel

Kurt Steffner
John Källberg

Utflykts- och festkommitté

Vakant

Klubbutbyte

Anders Brandén
Weine Samuelsson

60 par 60

Hans Syversen
Anders Åkerman