2019

Resultat Flaggtävling 6 juni

A-klassen

Enzo Persson      70 cm till hål 19

Mårten Hollén      Hålat ut hål 18

Jörgen Persson    6,5 m till hål 18

Jonas Börve        Hålat ut hål 17

Jonas Stålhandske   15 cm till hål 17

Karin Swedborg    60 cm till hål 17

Dan Medin            1 m till hål 17

Sören Pfister         10 m till hål 17

Carl-Johan Hammarstedt  30 m till hål 17

Jan Lindén          44 m till hål 17

David Lagerqvist   73 m till hål 17

Sigvard Karlsson   126 m till hål 17

Johan Håman       134 m till hål 17

Anders Björnåsen  205 m till hål 17

Viktor Johansson   230 m till hål 17

 

B-klassen

Pia Nisslert         9 cm till hål 18

Johan Darell       20 cm till hål 18

Anders Fredmark 26 m til hål 18

Lena Lindblad     3 cm till hål 17

Lena Carlsson     3 cm till hål 17

Bengt Anders Nordwall   1 m till hål 17

Ulrika Horal        5 m till hål 17

Tommy Svensson  13 m till hål 17

Fredrik Löfgren    20 m till hål 17

Fredrik Pettersson  100 m till hål 17

Ebba Carlsson       109 m till hål 17

Roger Magnusson   294 m till hål 17

Resultat eclectic

Placering Förnamn Efternamn Start-HCP Slut-hcp Snitt-hcp Spelhcp Brutto Netto
1 Jan Linden 7,8 7 7,4 7 57 50
2 Jonas Börve 8,1 5,9 7 7 58 51
3 Jan Persson 12,4 11,5 11,95 12 66 54
4 Henrik  Gustafsson 15,3 14,7 15 16 70 54
5 Lena Lindblad 18,5 19,7 19,1 21 75 54
6 Åke Geterud 18,8 18,9 18,85 20 75 55
7 Oscar Almér 9,3 9,6 9,45 9 67 58
8 Jens Kultje 8,7 9,3 9 9 69 60
9 Tommy Sulutvedt 11,4 8,3 9,85 10 70 60
10 Lilian Berndtsson 23,1 21,9 22,5 25 85 60
11 Anna- Karin Johansson 12,5 12,4 12,45 14 77 63
12 Carl-Johan Hammarstedt 6,5 4,9 5,7 5 70 65
13 Philip Wramsby 10,5 10,5 10,5 11 77 66
14 Jan Nordquist 12,6 12,6 12,6 13 84 71
15 Ola Ljungkrona 5,7 5,6 5,65 5 144 139

 

Scorer / hål 

Ej uppsatt resulat  => par +5

   HÅL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto
Jan Linden 3 2 3 3 3 6 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 4 57
Jonas Börve 3 2 3 4 4 5 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 5 3 58
Jan Persson 4 3 3 4 4 5 2 3 3 4 3 5 4 3 2 5 5 4 66
Henrik  Gustafsson 4 3 4 5 4 5 3 3 2 4 4 5 4 4 2 3 7 4 70
Lena Lindblad 5 2 4 5 4 7 3 4 3 5 3 5 4 4 3 4 5 5 75
Åke Geterud 5 3 4 5 4 6 3 4 3 4 3 5 6 4 3 4 4 5 75
Oscar Almér 4 3 4 4 5 5 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 5 3 67
Jens Kultje 3 4 3 4 4 5 4 3 2 6 4 4 5 3 3 3 4 5 69
Tommy Sulutvedt 5 2 5 4 4 7 3 3 2 4 3 4 6 3 2 3 6 4 70
Lilian Berndtsson 6 3 4 6 5 7 3 5 3 5 3 4 5 5 3 9 6 3 85
Anna- Karin Johansson 5 5 4 5 4 7 3 4 3 4 3 5 5 4 3 4 5 4 77
Carl-Johan Hammarstedt 3 2 3 3 3 4 8 3 3 9 2 3 9 3 3 3 3 3 70
Philip Wramsby 9 3 3 4 5 5 2 4 3 4 3 4 4 4 8 3 5 4 77
Jan Nordquist 9 2 3 8 3 6 3 3 2 3 2 7 5 3 3 7 10 5 84
Ola Ljungkrona 9 3 9 10 9 4 8 9 8 9 8 4 9 9 8 9 10 9 144