Serie AMatch klarResultatSerie EMatch klarResultat
Sigvard Karlsson
John Källberg
v 22Sigvard Karlsson 2/0v 22
John Källberg
Erkki Meldo
v 24v 24